Noritoshi
Hirakawa
FROSBITE (Saiko Kurokawa, Ginza Motokobikibashigiwa toilet), 1989
FROSBITE (Saiko Kurokawa, Ginza Motokobikibashigiwa toilet), 1989

Noritoshi Hirakawa
FROSBITE (Saiko Kurokawa, Ginza Motokobikibashigiwa toilet), 1989
Phorographie N/B, bois, ruban en tissu bleu
150 x 100 cm
Edition of 3 ex

1/1